HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

Nhà máy Double C Production Trading được đâu tư các máy công cu độ chính xác cao , với năm máy phay Mori Seiki và Okuma , ba máy tiện Okuma và các máy công cụ hổ trợ Khoan ,Taro , Mài . Chúng tôi luôn đáp ứng được các nhu cần khách hàng cần gia công hoàn thiện theo bản vẽ bao gồm cả xị mạ và xử lý nhiệt . Chúng tôi hy vọng sẽ được hợp tác với các quy công ty và là đối tác tin cậy của các quý công ty . Xin cám ơn 

Demo Options